Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bài Tập

Bài tập cho phép người dùng của bạn tải tệp lên bất kỳ bài học hoặc chủ đề nào bạn chọn. Chúng hoàn toàn không bắt buộc, nhưng cung cấp một cách chuyên sâu hơn để bạn kiểm tra mức độ hiểu tài liệu học tập của người dùng.

  • Thiết lập: Được áp dụng cho tất cả các nhiệm vụ trên toàn bộ trang web của bạn
  • Tải lên bài tập: Hướng dẫn bạn qua tất cả các tùy chọn khả dụng khi thiết lập bài tập
  • Quản lý bài tập: Xem, tìm kiếm, lọc, phê duyệt, xóa, nhận xét, gán điểm và nhận thông báo

Bài tập được thiết kế để tải lên tệp. Đối với các cách khác để đánh giá mức độ hiểu biết của người dùng về tài liệu khóa học, hãy cân nhắc sử dụng một trong số các loại câu hỏi có sẵn trong các câu đố.

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *