Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tải Bài Tập

Bài tập có thể được bật cho từng bài học và/hoặc chủ đề riêng lẻ trong khóa học của bạn. Chúng hoàn toàn không bắt buộc, nhưng cung cấp một cách bổ sung để theo dõi mức độ hiểu tài liệu khóa học của người dùng.

Bài viết này sẽ giải thích cách bật tính năng tải lên bài tập để người dùng có thể gửi bài tập cho bạn xem xét. Nếu bạn đã làm điều này, hãy xem bài viết của chúng tôi về quản lý bài tập

Tổng quan

Vì tính năng tải lên bài tập được bật trên cơ sở từng bài học và từng chủ đề nên trước tiên, bạn cần điều hướng đến bài học hoặc chủ đề mà bạn muốn yêu cầu nộp bài tập.

Đối với phần còn lại của bài viết này, chúng tôi sẽ sử dụng một bài học làm ví dụ, nhưng các hướng dẫn tương tự cũng áp dụng cho các chủ đề.

 1. Điều hướng đến LearnDash > BÀI HỌC
 2. Nhấp vào bài học bạn muốn bật tính năng tải lên bài tập
 3. Nhấp vào tab Thiết lập
 4. Trong Tùy chọn Hiển thị & Nội dung , hãy bật  cài đặt Tải lên Bài tập
Tải bài tập
Tải bài tập

Lưu ý: Chỉ có thể bật tính năng tải lên bài tập nếu cả tiến trình video và bộ hẹn giờ bài học đều bị tắt .

Những gì người dùng nhìn thấy

Khi bạn bật tính năng tải lên bài tập, một hộp mới sẽ xuất hiện ở cuối trang bài học, bên dưới bất kỳ nội dung trang nào bạn đã thêm. Bằng cách này, bạn có thể bao gồm các hướng dẫn cụ thể cho bài tập và giải thích bất kỳ yêu cầu nào bạn có, trước khi người dùng được cung cấp biểu mẫu tải lên.

Tải bài tập
Tải bài tập

Phần bài tập của trang sẽ chứa:

 • Biểu mẫu tải lên (duyệt tìm tệp trên thiết bị của họ và tải tệp lên)
 • Danh sách tất cả các bài tập đã tải lên
 • Trạng thái của nhiệm vụ (được phê duyệt hay không)
 • Số điểm được trao cho mỗi nhiệm vụ (tùy chọn; hiển thị nếu được bật)
 • Khả năng tải xuống các bài tập đã tải lên trước đó
 • Khả năng tải lên các bài tập bổ sung (chỉ tối đa số lượng bạn chỉ định)
 • Khả năng xóa bài tập (chỉ khi chúng chưa được phê duyệt)

Cài đặt thêm

Bạn có thể chỉ định chính xác loại tệp nào có thể được tải lên.

Nếu bạn để trống trường này, tất cả các loại tệp mặc định được WordPress cho phép sẽ được chấp nhận. Để chỉ cho phép một số loại tệp nhất định:

 • Nhập từng loại tệp được phép vào hộp (không có đầu)
 • Tách nhiều loại tệp bằng dấu phẩy
 • Viết hoa không ảnh hưởng đến các tệp được phép tải lên, nhưng viết hoa được phản ánh cho người dùng ở giao diện người dùng
Bài tập
Bài tập

(Các) loại tệp được chỉ định của bạn sẽ được liệt kê cho người dùng trong khu vực tải lên bài tập.

Cho phép tải file bài tập
Cho phép tải file bài tập

Ví dụ: nhập thông tin sau để chỉ cho phép các tệp Microsoft Word, Excel & PowerPoint:

 • Doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx,…

Giới hạn kích thước tải tệp

Ngoài loại tệp, bạn cũng có thể chỉ định kích thước tệp tối đa được phép tải lên.

 • Nhập một số, theo sau là M (đối với megabyte)

Ví dụ: để giới hạn tải lên ở mức 5 megabyte, hãy nhập 5M.

Giới hạn kích thước tệp được chỉ định của bạn sẽ được hiển thị cho người dùng trong khu vực tải lên bài tập.

Lưu ý: Máy chủ web của bạn cũng đặt giới hạn kích thước tệp tối đa. Giới hạn dưới sẽ luôn được sử dụng. Nếu gặp sự cố khi nhận các tệp tải lên của bài tập, bạn có thể liên hệ với máy chủ lưu trữ của mình và yêu cầu họ tăng kích thước tệp tải lên tối đa của bạn.

Điểm

Điểm là một cách tùy chọn để chấm điểm hoặc đánh giá bài tập của bạn. Bạn có thể đặt tổng số điểm khả dụng mà người dùng có thể nhận được, sau đó chọn một trong hai:

 • Phê duyệt bài tập theo cách thủ công và nhập số điểm cụ thể, hoặc
 • Tự động phê duyệt bài tập ngay khi được tải lên và trao tổng số điểm hiện có

Nếu bạn muốn thưởng điểm cho người dùng khi họ gửi bài tập:

 1. Bên cạnh Điểm, bật cài đặt
 2. Nhập tổng số điểm có thể đạt được cho một bài tập đã nộp

Loại chấm điểm

Điểm là một cách tùy chọn để chấm điểm hoặc đánh giá bài tập của bạn. Bạn có thể đặt tổng số điểm khả dụng mà người dùng có thể nhận được, sau đó chọn một trong hai:

 • Phê duyệt bài tập theo cách thủ công và nhập số điểm cụ thể, hoặc
 • Tự động phê duyệt bài tập ngay khi được tải lên và trao tổng số điểm hiện có

Nếu bạn muốn thưởng điểm cho người dùng khi họ gửi bài tập:

 1. Bên cạnh Điểm , bật cài đặt.
 2. Nhập tổng số điểm có thể đạt được cho một bài tập đã nộp.

Giới hạn số lượng bài tập được tải lên

Theo mặc định, người dùng có thể tải lên số lượng tệp không giới hạn. Nhập một số vào hộp để chỉ định số lượng tệp tối đa mà người dùng có thể tải lên cho nhiệm vụ này.

 • Để trống cho không giới hạn (mặc định)

Khi đạt đến giới hạn này, biểu mẫu tải lên sẽ bị xóa và người dùng không thể tải lên bất kỳ tệp nào nữa.

Cho phép xóa tập tin

Bật tùy chọn này để cho phép người dùng xóa các tệp đã tải lên của chính họ. Người dùng sẽ thấy biểu tượng xóa bên cạnh bài tập.

 • Điều này chỉ có thể cho đến khi nhiệm vụ đã được phê duyệt
 • Nhấp vào biểu tượng đó sẽ xóa tệp ngay lập tức và vĩnh viễn
0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *