Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Câu hỏi thường gặp

Đã chuyển khoản mua tên miền nhưng chưa được kích hoạt

Q: Sửa lỗi “sản phẩm này không thể mua được”

Hướng dẫn xóa “This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled.” ở Website

Lỗi: “Vui lòng chọn Sản phẩm Cơ bản, Ảo và Miễn Phí”

Q: Cart Flow là gì?

Q: Làm sao để chèn link zalo, facebook vào các nút liên hệ?

Q: Sao không có plugin Elementor

Q: Sao không có plugin Cartflow

Q: Không thấy nút Thêm vào giỏ hàng (Add to cart)

Q: Làm sao để ẩn trường (field) trong Cartflow?