Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Thanh toán

Tab Thanh toán LearnDash chứa tất cả các trường và cài đặt thanh toán cần thiết để biến trang web của bạn thành một nền tảng Thương mại điện tử nhộn nhịp.

Thanh toán
Thanh toán

Bạn có thể định cấu hình cũng như bật và tắt riêng các cổng thanh toán mà bạn muốn sử dụng từ tab này mà không phải xóa hoặc nhập lại thông tin API của mình.

Nhiều cổng thanh toán sẽ được hỗ trợ với các bản phát hành LearnDash tiếp theo. Hiện tại, chúng tôi hiện hỗ trợ các phiên bản mới nhất của Stripe và Paypal.

Cấu hình thanh toán

Cấu hình thanh toán
Cấu hình thanh toán

Cài đặt tiền tệ thanh toán mặc định được sử dụng để kiểm soát tiền tệ trên các cổng có sẵn khác nhau. Thay vì phải định cấu hình tiền tệ trong mỗi cổng, cài đặt chung này có thể được sử dụng thay thế. Chỉ cần chọn loại tiền tệ chính xác từ trình đơn thả xuống.

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *