Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Đăng ký

Tab Đăng ký là nơi bạn có thể tùy chỉnh trang đăng ký sau khi người dùng nhấp vào nút “Tham gia khóa học này” hoặc “Mua ngay“.

Đăng ký
Đăng ký

Lĩnh vực đăng ký

Đây là nơi bạn có thể tùy chỉnh các trường mà bạn muốn hiển thị trên trang đăng ký. Tất cả ba: tên người dùng, email và mật khẩu, được yêu cầu và phần còn lại là tùy chọn bao gồm:

  • Họ
  • Tên

Bạn phải tùy chọn để sắp xếp lại các tùy chọn này theo một thứ tự cụ thể, bật hoặc tắt từng mục, đặt chúng theo yêu cầu và chỉnh sửa Nhãn cho các trường này.

Lưu ý: Nếu bạn muốn thêm các trường bổ sung, chúng tôi sử dụng các hook WordPress tiêu chuẩn cho các biểu mẫu/hành động đăng nhập và đăng ký.

Trang đăng ký

Cũng giống như bất kỳ nền tảng Thương mại Điện tử nào khác, bạn có thể chỉ định các trang cụ thể làm trang Đăng ký và Đăng ký Thành công cho trang web của mình. Bạn có thể tùy chỉnh các trang này nhiều như bạn muốn.

Lưu ý: Nếu các tùy chọn này được điền và đặt, trang web sẽ sử dụng quy trình đăng ký mới như đã chỉ ra ở trên. Nếu bạn không đặt chính sách này, quy trình đăng ký cũ sẽ có hiệu lực.

Đừng quên nhấn “Lưu” sau khi thực hiện các thay đổi.

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *