Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tạo Danh mục sản phẩm

Khởi tạo danh mục sản phẩm cũng giống như bạn tạo chuyên mục cho bài viết.

Ở menu WordPress bạn chọn Sản phẩm > Danh mục, và điền thông tin như bên dưới rồi ấn thêm danh mục mới là xong

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *