Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Thay đổi ngôn ngữ từ tiếng anh thành tiếng việt.

Cài đặt chung website

Chọn Setting > General > Site Languages tìm chọn “Tiếng Việt

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *