Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tạo sản phẩm mới

Ở menu WordPress bạn chọn Sản phẩm > Thêm mới

Điền đầy đủ các trường thông tin bên dưới như tên sản phẩm, mô tả ngắn, mô tả dài, điền giá tiền, hoặc giá giảm nếu có, chọn ảnh đại diện, album hình ảnh, chọn chuyển mục hiển thị và nhấn đăng.

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *