Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Chỉnh sửa tên website, slogan điền một số thông tin cơ bản

Truy cập Cài Đặt > Tổng Quan

Điền thông tin website của bạn như:

(3) Chỉnh sửa tên website: Bạn có thể đổi tên website của bạn ở mục này

(4) Khẩu hiệu: Bạn có thể thêm khẩu hiệu của mình vào (nếu có)

(5) Địa chỉ wordpress và địa chỉ trang cứ điền địa chỉ website: Bạn nhập địa chỉ của mình vào (thường thì hệ thống đã cập nhật cho bạn )

(6) Email: Bạn nhập email mà bạn quản lý website ở đây như ví dụ bên dưới.

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *