Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kiến thức về tên miền

Nếu như ví website hay Landing Page giống như ngôi nhà, thì tên miền chính là địa chỉ nhà để người khác tìm đến ngôi nhà của bạn. Tên miền xuất hiện dưới dạng một đường link như bạn hay nhìn thấy, ví dụ www.aladi.vn Khi khách hàng truy cập vào tên miền này họ sẽ nhìn thấy trang web của bạn.

Cũng giống như địa chỉ nhà, bạn cần phải mua và đăng ký sở hữu với những bên cung cấp tên miền trước khi có thể sử dụng được nó. Mỗi một tên miền là độc nhất, nếu người khác đã sở hữu tên miền đó thì bạn sẽ không thể mua nữa.

Các bên cung cấp tên miền phổ biến:
https://www.pavietnam.vn/
https://www.matbao.net/
https://tenten.vn/
https://hostvn.net/
https://nhanhoa.com/
https://vn.godaddy.com/

Sau khi đã mua tên miền, bạn sẽ cần trỏ tên miền này về hosting của Aladi để sử dụng cho các trang Landing Page đã tạo.

Một tên miền sẽ chỉ gắn với 1 trang web. Đi kèm với tên miền chính sẽ có tên miền phụ và các thư mục con.
Ví dụ về tên miền chính: tenmiencuaban.com
Ví dụ về tên miền phụ: sanpham.tenmiencuaban.com
Ví dụ về thư mục con: tenmiencuaban.com/sanpham

Tên miền phụ có thể tạo miễn phí trong tài khoản quản trị tên miền của tên miền chính và có thể độc lập trỏ về trang web/hosting khác ngoài website chính đang sử dụng tên miền chính.

Thư mục con có thể tạo ra theo tên miền chính và tên miền phụ.

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *