Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Khóa học LearnDash – Aditi

Các khóa học là xương sống của bất kỳ chương trình giảng dạy học tập nào. Phần này sẽ chia nhỏ mọi thứ bạn có thể làm với các khóa học LearnDash—tùy chỉnh cài đặt, thêm nội dung, kiểm soát quyền truy cập, v.v.

Khi bạn đã thiết lập khóa học của mình, hãy chuyển sang tài liệu về bài học, nội dung hoặc bài kiểm tra của chúng tôi để hoàn tất việc xây dựng tất cả nội dung khóa học của bạn.

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *