Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Cài đặt trang chủ mặc định cho website

Để cài đặt một trang bất kỳ làm trang chủ mặc định, và một trang bất kỳ làm trang tin tức.

Bạn vào menu WordPress chọn cài đặt > Đọc > tick vào Một trang tĩnh.

(4) Tại đây bạn chọn trang bạn muốn làm trang chủ

(5) Chọn trang đặt làm trang bài viết.

Cuối cùng bạn nhấn Lưu lại là xong.

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *