Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Show sản phẩm ra trang

Bạn chọn Add Element chọn product. Kế đến bạn tùy chỉnh phong cách hiển thị, chọn dạng hiển thị là slide hoặc dạng lưới ở phần type. Tương tự như bài viết, chọn số cột sản phẩm hiển thị ở mục column, ẩn hiện các thông tin sản phẩm…

Bạn xem và thực hiện theo hình bên dưới.

Thực hiện được các bước trên là bạn đã nắm được cơ bản các kỹ năng tạo trang bằng UX Builder của Flatsome, tiếp theo bạn hãy tự tạo cho mình các trang cơ bản khác như: Trang giới thiệu, trang liên hệ, trang chính sách nhé.

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *