Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tiện ích bổ sung

Tiện ích bổ sung là những công cụ bổ sung mạnh mẽ đi kèm với Trình Quản Lý Khóa Học Pro. Những điều này cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng mở rộng danh sách tính năng của nền tảng eLearning của mình. Để truy cập chúng, hãy truy cập menu Tiện ích bổ sung và nhấp vào nút bật tắt của tiện ích bổ sung mong muốn để bật chúng.

tiện ích
tiện ích

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *