Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Thiết kế với một mẫu

Trình xây dựng chứng chỉ của Trình Quản Lý Khóa Học đi kèm với các mẫu chứng chỉ tạo sẵn, dễ dàng tùy chỉnh và được tạo đặc biệt dành cho những người không phải là nhà thiết kế.

Để bắt đầu, hãy truy cập bảng điều khiển phụ trợ Trình Quản Lý Khóa Học, điều hướng đến Trình tạo chứng chỉ và nhấp vào Thêm mới . Thao tác này sẽ đưa bạn đến một cửa sổ hiển thị như bên dưới.

Chọn Danh mục và Mẫu: Chọn một danh mục hoặc các danh mục có liên quan và các mẫu của các hốc tương tự sẽ hiển thị. Di chuột qua mẫu ưa thích của bạn và nhấp vào Sử dụng Mẫu này . 

Element

Trên tab Thành phần – tất cả thông tin liên quan đến khóa học như Tên khóa học, Tên sinh viên, Tên người hướng dẫn, Điểm, Lớp, Thời gian, Thời lượng, ID xác minh đều động và sẽ tự động được lấy từ khóa học mà bạn đang tạo chứng chỉ. 

Tại đây, bạn có thể tạo các kết hợp văn bản tuyệt đẹp bằng cách sử dụng trình giữ văn bản của Trình Quản Lý Khóa Học Tạo Chứng Chỉ và chọn trong số các Phông chữ đẹp. Đặt Trọng lượng Phông chữ, Cỡ chữ, Giãn cách Loại và Chiều cao Dòng của riêng bạn.  

Sử dụng phần tử Chữ ký, bạn có thể tải chữ ký lên cho người hướng dẫn. Bạn cũng sẽ tìm thấy các yếu tố để hiển thị thời lượng khóa học và thời gian hoàn thành. 

Media

Trong tab Media , bạn có thể tải lên hình ảnh, biểu trưng hoặc sử dụng hình ảnh từ Bapt và tùy chỉnh chứng chỉ để phản ánh thương hiệu của bạn. Nhấp vào hình ảnh để đặt vị trí, mức độ trong suốt, v.v. 

Library (Thư viện)

Từ tab Thư viện , bạn có thể thêm các hình dạng, hình minh họa, huy hiệu, đường viền, khung và hình chìm mờ khác nhau. 

Backdrops (Phông nền)

Trong tab Phông nền , bạn có thể tùy chỉnh màu sắc bằng các bảng màu đặt trước, thêm hình nền bằng cách chọn từ nhiều hình ảnh và mẫu khác nhau.

Thêm chứng chỉ vào khóa học

Khi bạn thiết kế xong chứng chỉ phản ánh thương hiệu và cá tính eLearning của mình, chúng tôi cần chỉ định chứng chỉ cho một khóa học. 

điều kiện tiên quyết

  • Kích hoạt tiện ích bổ sung chứng chỉ. 

Bắt đầu bằng cách kích hoạt tiện ích bổ sung từ Trình Quản Lý Khóa Học Pro > Tiện ích bổ sung nếu bạn chưa kích hoạt.

Xuất bản chứng chỉ

Khi bạn đã hoàn thành thiết kế chứng chỉ, hãy nhấn nút Xuất bản nằm ở đầu màn hình.

Sau khi Xuất bản thành công, chứng chỉ đã tự động lưu vào hệ thống cho bạn. Khi bạn tạo khóa học thì chứng chỉ sẽ tự cập nhật cho bạn ở trang Khóa học

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *