Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Layout (Bố cục)

Các công cụ thiết kế chuyên nghiệp sử dụng các lớp để kiểm tra mọi thứ. Chúng tôi cũng đang biến các tùy chọn lớp thành một tính năng cốt lõi của trình tạo Chứng chỉ Trình Quản Lý Khóa Học để bạn có thể tùy chỉnh mọi thứ ở bất kỳ giai đoạn nào. 

Ví dụ: nếu bạn muốn tùy chỉnh phần tử bên dưới phần tử khác, thì bạn có thể dễ dàng chọn lớp bao gồm phần tử đó và tùy chỉnh nó cho phù hợp.

Bạn sẽ có thể khóa hoặc mở khóa một lớp cụ thể để tránh vô tình tùy chỉnh.

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *