Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Thêm mục Số điện thoại trong form

Để thêm Số điện thoại (Phone) vào form đúng, bạn vui lòng làm theo các bước sau:

+ Bước 1: Click vào form (biểu mẫu)

+ Bước 2: Ở tab Nội dung –> Trường biểu mẫu, bạn click vào “Thêm mục”

+ Bước 3: Ở tab “Nội dung”, bạn điền Kiểu là “Điện thoại”; nhập “Nhãn” và “Mẫu nhập” cho phù hợp.

+ Bước 4: Vẫn ở mục “Số điện thoại”, bạn qua tab “Nâng cao” , chỗ Nhận dạng, bạn nhập vào “phone” như hình dưới

+ Bước 5: Bạn có thể bật Ẩn/ Hiện nhãn của form (nếu muốn)

+ Bước 6: Lưu và cập nhật lại landing page

Video hướng dẫn cụ thể: https://www.loom.com/share/7dd1067c6b6040f6bb81d8b126760fd5?sid=f22f9d9b-7bd4-4499-87da-be2065dd9a3d

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *