Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Chuyển hướng trang từ Landing page hoặc Aladi

Bước 1: Tạo landing page mới từ trang trống

Bước 2: Vào chỉnh sửa trang, sau đó Thêm phần tử Đếm ngược vào

Bước 3: Chỉnh sửa như hình bên dưới sau đó nhấn nút Hoàn thành

Bước 4: Lưu trang và xuất bản như bình thường

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *