Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Quản trị nhóm

Khi người dùng đã được chỉ định làm Trưởng nhóm, họ sẽ có quyền truy cập vào các khả năng Quản trị nhóm LearnDash. Điều này mang lại cho Trưởng nhóm khả năng chạy báo cáo và giao tiếp với người dùng trong (các) nhóm của họ.

Truy cập quản trị nhóm

Trưởng nhóm truy cập các khả năng Quản trị nhóm khi họ đăng nhập vào tài khoản của mình. Khi đăng nhập, Trưởng nhóm sẽ thấy menu LearnDash LMS với các menu phụ sau:

  • Bài tập
  • Bài tiểu luận đã nộp
  • Quản trị nhóm

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *