Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn đăng và tối ưu video Vimeo

Bước 1: truy cập vào Vimeo Click vào New Video và tải video của bạn lên

Bước 2: Click vào bánh răng
Bước 3: Click nút Advanced settings để chỉnh sửa

Bước 4: Chọn Interaction toolsEnd screen chọn chế độ Empty để ẩn các gợi ý video kế tiếp nếu video hiện tại đã phát xong (nếu bạn muốn hiển thị gợi ý những video kế tiếp thì bỏ qua bước này)


Bước 6: Chọn Tab Embed

Bước 7: Ở Embed hiển thị tất cả các chế độ của video bạn nếu bạn muốn ẩn mục nào thì chỉ cần tắt đi và bấm lưu

Bước 8: Coppy Link video và dán ở bất cứ chỗ nào.

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *