Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Phương tiện truyền thông (Media)

Trình tạo chứng chỉ Trình Quản Lý Khóa Học sử dụng trình quản lý phương tiện mặc định của WordPress để xử lý tất cả hình ảnh bạn cần thêm vào chứng chỉ của mình. Bạn sẽ tìm thấy giao diện quản lý phương tiện quen thuộc khi quản lý hình ảnh cho quy trình xây dựng chứng chỉ của mình.

Có hai loại tệp phương tiện bạn có thể chọn. Hình ảnh mà bạn tải lên bằng trình quản lý phương tiện, nghĩa là hình ảnh của riêng bạn mà bạn có trong nguồn cục bộ. Hoặc sử dụng tính năng chọn ảnh của Unsplash.

Để bắt đầu sử dụng hình ảnh Unsplash, bạn không cần phải đăng nhập bằng bất kỳ thông tin đăng nhập nào. Chỉ cần nhấp vào tab Unsplash và bạn sẽ tìm thấy tất cả các hình ảnh Unsplash trong một danh sách. Bạn có thể tìm kiếm hình ảnh mong muốn của mình bằng các từ khóa có liên quan.

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *