Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Library (Thư viện)

Trong phần thư viện, bạn sẽ tìm thấy các hình minh họa, huy hiệu, thiết kế khung, thiết kế đường viền, hình mờ, v.v. mà bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh Chứng chỉ gia sư của mình một cách đầy đủ nhất.

  • Hình dạng – (hơn 64 hình dạng)
  • Hình minh họa – (58+ hình minh họa)
  • Huy hiệu – (38+ huy hiệu)
  • Khung hình – (7+ khung hình)
  • Hình mờ – (5+ hình mờ)

Tất cả các yếu tố đều có thể tùy chỉnh hoàn toàn với các tùy chọn bảng màu, tùy chọn trùng lặp, tùy chọn khóa, v.v. Tất cả các tùy chọn này có thể được tìm thấy trong chỉnh sửa nội tuyến.

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *