Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nội Dung LearnDash – Aditi

Nếu bạn có nhiều nội dung, bạn có thể sử dụng các chủ đề để tạo nhiều thứ bậc hơn nữa trong khóa học của mình. Một số quản trị viên khóa học chỉ có thể tạo tiêu đề phần và thêm bài học vào từng phần nhưng chủ đề cung cấp cho bạn một cấp độ tổ chức bổ sung.

LƯU Ý: Nội dung phải được thêm vào bài học. Bạn không thể có một khóa học chỉ với các nội dung. Nếu khóa học của bạn chỉ yêu cầu một cấp bậc, thay vào đó chỉ cần sử dụng các bài học.

Cũng giống như các bài học, bạn có thể thêm nhiều loại tài liệu khóa học khác nhau vào nội dungcủa mình—văn bản, hình ảnh, video, PDF, trang trình bày, v.v. Bạn cũng có một vài cài đặt hiển thị bổ sung cho các nội dung. Có một vài sự khác biệt rõ ràng giữa các bài học và nội dung, tất cả chúng sẽ được đề cập trong phần này.

So sánh Bài học với Nội dung

Trong LearnDash, có rất nhiều điểm tương đồng giữa các bài học và nội dung, nhưng có một vài điểm khác biệt quan trọng. Nếu bạn thấy mình không chắc chắn về sự khác biệt giữa các bài học và các nội dung, hãy làm rõ mọi thứ.

  • Các bài học được liệt kê ở trên các nội dung trong hệ thống phân cấp khóa học
    • Bạn có thể có một khóa học chỉ có các bài học, nhưng bạn không thể có một khóa học chỉ có các nội dung. Nội dung chỉ có thể được thêm vào bên dưới bài học.
  • Bạn có thể cung cấp các bài học mẫu, nhưng không phải nội dung mẫu
  • Các nội dung bây giờ cũng có thể được cung cấp nhỏ giọt giống như các bài học.
    • Ngoài ra, các nội dung kế thừa lịch trình của bài học gốc của chúng.

Về cơ bản, Bài học và Nội dung giống nhau về: Thêm nội dung, Tiến trình video, Thêm tài liệu, Tải bài tập lên, Bắt buộc thời gian tối thiểu cần thiết, Lịch trình cho các chủ đề. Tuy nhiên, cả 2 khác nhau ở phần Nội dung mẫu có ở Bài học còn Nội dung thì không.

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *