Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Cài Đặt Chung Cho Nội Dung

Màn hình cài đặt chủ đề LearnDash là nơi bạn có thể đặt các tùy chọn chung sẽ áp dụng cho tất cả các chủ đề trên trang web của mình. Cài đặt chủ đề được tổ chức thành một số phần, được nêu bên dưới.

Để truy cập cài đặt chủ đề chung của bạn:

  1. Trong khu vực quản trị WordPress, điều hướng đến LEARNDASH > NỘI DUNG
  2. Nhấp vào tab Thiết Lập
thiết lập nội dung
Thiết lập nội dung

Phân loại nội dung

Phân loại nội dung
Phân loại nội dung

Việc sử dụng các nguyên tắc phân loại theo chủ đề là hoàn toàn tùy chọn, nhưng chúng cung cấp một cách bổ sung để tổ chức các nội dung của bạn.

  • Danh mục Nội Dung: Điều này cho phép bạn sắp xếp các nội dung của mình thành các danh mục tùy chỉnh chỉ khả dụng cho các nội dung LearnDash.
  • Thẻ Nội dung: Điều này cho phép bạn tổ chức các nội dung của mình bằng cách sử dụng các thẻ tùy chỉnh chỉ khả dụng cho các nội dung LearnDash.
  • Danh mục bài viết WP: Điều này cho phép bạn sắp xếp các nội dung của mình bằng hệ thống quản lý danh mục mặc định của WordPress. Bạn có thể xem và quản lý các danh mục này trong quản trị viên WordPress bên dưới BÀI VIẾT > DANH MỤC. Bạn có thể chia sẻ chúng giữa các loại bài đăng Bài đăng & Nội dung.
  • Thẻ Bài Viết WP: Điều này cho phép bạn tổ chức các nội dung của mình bằng hệ thống quản lý thẻ mặc định của WordPress. Bạn có thể xem và quản lý các thẻ này trong quản trị viên WordPress bên dưới POSTS > TAGS. Bạn có thể chia sẻ chúng giữa các loại bài đăng Bài đăng & Nội dung.

Tùy chọn loại bài đăng tùy chỉnh trong nội dung

Tùy chỉnh nội dung
Tùy chỉnh nội dung
  • Tìm kiếm nội dung: Bật cài đặt này nếu bạn muốn các nội dung được đưa vào kết quả tìm kiếm khi sử dụng biểu mẫu tìm kiếm mặc định của WordPress ở mặt trước của trang web của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh thêm điều này bằng cách bật  Chỉ người dùng đã đăng nhập  hoặc Chỉ người dùng đã đăng ký .
  • Trang Lưu trữ:  Bật cài đặt này nếu bạn muốn bật trang lưu trữ giao diện người dùng nơi tất cả các nội dung được liệt kê. Sau khi được bật, để điều này có hiệu lực, bạn phải lưu lại liên kết cố định trang web của mình. Bạn cũng có thể bật thêm RSS/Atom Feed khi bật cài đặt này.
  • Cài đặt được trình chỉnh sửa hỗ trợ:  Chọn các cài đặt này để cho phép các cài đặt được WordPress hỗ trợ trong trình chỉnh sửa và nội dung, chẳng hạn như hình ảnh nổi bật, nhận xét, trường tùy chỉnh và bản sửa đổi.

Lưu ý: Tìm kiếm không liên quan gì đến kết quả tìm kiếm của Google. Google sẽ lập chỉ mục các trang chủ đề của bạn bất kể cài đặt này.

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *