Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn rút gọn link

+ Bước 1: Vào Trang –> Thêm trang mới

+ Bước 2: Đặt tên cho Trang –> Thêm đoạn mã

+ Bước 3: Copy phần mã dưới đây và thay phần “DÁN_LINK_REF_VÀO_ĐÂY” bằng link của bạn.

<script>window.location = "DÁN_LINK_REF_VÀO_ĐÂY"; </script>

+ Bước 4: Nhấn nút Đăng

+ Bước 5: Nhấn vào nút Sao chép để lấy link rút gọn

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *