Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Affiliate Aditi

6 Bài viết

Tạo Và Tối Ưu Hóa Liên Kết Tiếp Thị (Affiliate)

Tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) là hình thức quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ cho các nền tảng số. Trong bài viết này, Aditi sẽ hướng dẫn cách tạo và sử dụng ra tiếp thị liên kết.