Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Giấy Chứng Nhận

Giấy chứng nhận là một cách tuyệt vời để khen thưởng học sinh của bạn cho một công việc được thực hiện tốt. Bạn có thể muốn cung cấp chứng nhận chính thức hoặc chỉ cung cấp cho họ một cách hữu hình để chứng minh năng lực của họ.

Bạn có thể trao chứng chỉ theo hai cách:

  • Sau khi hoàn thành xuất sắc một khóa học
  • Khi vượt qua một bài kiểm tra

Sử dụng chứng chỉ trong LearnDash là quy trình gồm 2 bước:

  1. Tạo chứng chỉ
  2. Liên kết chứng chỉ với một khóa học hoặc bài kiểm tra

Phần này sẽ giải thích cách tạo chứng chỉ. Vui lòng xem các tài liệu khác của chúng tôi để liên kết chúng với một khóa học hoặc một bài kiểm tra.

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *