Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Các khóa học nhóm

Là một phần của quy trình tạo nhóm, bạn phải chỉ định các khóa học cho nhóm. Khi một khóa học được chỉ định cho một nhóm, bất kỳ người dùng nào trong nhóm sẽ tự động được ghi danh vào (các) khóa học được liên kết. Không có giới hạn về số lượng khóa học có thể được liên kết với một nhóm và các khóa học cũng có thể được liên kết với nhiều nhóm.

Các khóa học nhóm

Các khóa học này là các khóa học nhóm cơ bản, cấp quyền truy cập khóa học khi đăng ký theo nhóm.

  1. Vẫn ở trang Chỉnh sửa nhóm…
  2. Chọn tab Khóa học 
  3. Thêm bất kỳ khóa học mong muốn nào từ phần Khóa học nhóm bên trái vào hộp bên phải.
  4. Để thực hiện việc này, hãy chọn (các) khóa học bạn muốn thêm vào nhóm bằng cách nhấp vào tiêu đề khóa học. Giữ CTRL để chọn nhiều khóa học cùng lúc.
  5. Nhấp vào mũi tên bên phải  để di chuyển (các) khóa học vào cửa sổ Khóa học nhóm được chỉ định
Khóa học
Khóa học

Khóa học nhóm tự động đăng ký

Nếu bạn muốn người dùng tự động được thêm vào một nhóm khi đăng ký TẤT CẢ khóa học nhóm, hãy chọn hộp kiểm Bật đăng ký nhóm tự động khi người dùng đăng ký vào bất kỳ khóa học nhóm nào được liên kết  .

Cài đặt này sẽ chỉ kích hoạt nếu họ chỉ mua một khóa học chứ không phải khi họ mua các nhóm có khóa học được thêm vào nhiều nhóm. Có nghĩa là nếu họ mua một khóa học được thêm vào cùng với các nhóm chung, họ sẽ tự động được thêm vào các nhóm này nếu cài đặt này được bật trong các nhóm đó.

Ngoài ra, bạn có thể chỉ định đăng ký khóa học nào sẽ cho phép đăng ký nhóm tự động bằng cách bỏ chọn tùy chọn này và thêm các khóa học vào ô bên phải.

Đăng ký khóa học tự động
Đăng ký khóa học tự động

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *