Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lỗi: “Vui lòng chọn Sản phẩm Cơ bản, Ảo và Miễn Phí”

Khi đang tạo trang Optin-Page, mặc dù đã thêm sản phẩm Miễn phí nhưng bạn gặp lại gặp Thông báo Lỗi – “Vui lòng chọn Sản phẩm Cơ bản, Ảo và Miễn Phí”. Đây là lỗi thường xảy ra khi bạn tạo form trên trang Optin-page của CartFlows 

Lưu ý: Loại trang Optin chỉ cho phép loại sản phẩm Ảo. Ở đây form chỉ cung cấp ba trường, đó là: Họ, Tên, Email.

Vì vậy, người dùng không thể thực hiện thanh toán trong trường hợp này và đây là lý do bạn cần đặt giá trị bằng 0 ở Sản phẩm đơn giản / ảo.

Thao tác như sau:

Bước 1: Vào Sản Phẩm –> Tất cả sản phẩm –> Tìm đến sản phẩm Miễn phí và chọn nút Chỉnh sửa

Bước 2: Tick vào mục Sản phẩm ảo. Lưu ý: Giá bán ở đây phải bằng 0. Sau khi hoàn thành nhấn nút Cập nhật. Vậy là xong!