Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Q: Cart Flow là gì?

A: Cart Flow là công cụ giúp bạn thiết kế hệ thống phễu bán hàng trong WordPress.


Q: Sao Tài khoản của Tôi không có Cart Flow?

A: Chỉ có tài khoản Nâng Cao mới có công cụ Cart Flow. Nếu bạn không có, hãy nâng cấp lên phiên bản Nâng Cao


Q: Tài khoản của tôi là tài khoản Nâng Cao nhưng không có Cart Flow?

A: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản gói Nâng cao mà không có công cụ Cart Flow, vui lòng nhắn tin qua website https://anweb.vn hoặc gọi tới số hotline: 0767.917.917 (Zalo)


Q: Tài khoản của tôi là tài khoản Nâng Cao nhưng không có Cart Flow?

A: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản gói Nâng cao mà không có công cụ Cart Flow, vui lòng nhắn tin qua website https://anweb.vn hoặc gọi tới số hotline: 0767.917.917 (Zalo)