Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn xóa “This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled.” ở Website

Aditi sẽ hướng dẫn các bạn cách Xóa hoặc Thay đổi thông tin cụm từ ” This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled” xuất hiện ở cuối website.

Bạn thực hiện theo từng bước ở video bên dưới. Mọi câu hỏi thắc mắc hãy liên hệ với đội hỗ trợ kỹ thuật Aditi.vn sẽ được hướng dẫn.