Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tạo Sản Phẩm cho Khóa Học

Khi bạn tạo xong khóa học, bạn có thể tạo một “Sản phẩm” để bán khóa học của mình.

Để tạo được Sản phẩm cho Khóa học. Đầu tiên bạn cần Kích hoạt mục Quản lý bán hàng theo 3 bước theo hình dưới nhé

Sau khi đãn Kích hoạt xong phầm Quản lý bán hàng.

Bạn hãy chuyển đến Sản phẩm(1) → Thêm mới(2)

Sau đó sử dụng hộp dữ liệu Sản phẩm (3) để cho WooCommerce biết rằng bạn muốn bán một Khóa học . Tiếp theo, bạn tick chọn Khóa học mà bạn muốn bán Sản phẩm – bạn thậm chí có thể nhóm nhiều khóa học lại với nhau nếu bạn muốn:

Cuối cùng, bạn chọn Đăng để hoàn tất

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *