Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Q: Cart Flow là gì?

A: Cart Flow là công cụ giúp bạn thiết kế hệ thống phễu bán hàng trong WordPress.


A: Chỉ có tài khoản Nâng Cao mới có công cụ Cart Flow. Nếu bạn không có, hãy nâng cấp lên phiên bản Nâng Cao


Q: Tài khoản của tôi là tài khoản Nâng Cao nhưng không có Cart Flow?

A: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản gói Nâng cao mà không có công cụ Cart Flow, vui lòng nhắn tin qua website https://aditi.vn/


Q: Tài khoản của tôi là tài khoản Nâng Cao nhưng không có Cart Flow?

A: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản gói Nâng cao mà không có công cụ Cart Flow, vui lòng nhắn tin qua website https://aditi.vn/

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *