Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Điều kiện tiên quyết

Bạn cần cài đặt các plugin sau để sử dụng Trình Quản Lý Khóa Học Certificate Builder

  • Trình Quản Lý Khóa Học (phiên bản 1.9.11 trở lên)
  • Trình Quản Lý Khóa Học Pro(phiên bản 1.9.11 trở lên)

Trình Quản Lý Khóa Học v1.9.11 đã được cập nhật để tương thích hoàn toàn với trình tạo Chứng chỉ Trình Quản Lý Khóa Học. Vì vậy, bạn nên sử dụng phiên bản 1.9.11 trở lên cho cả Trình Quản Lý Khóa Học & Trình Quản Lý Khóa Học Pro.

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *