Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Cài đặt chung

Cài đặt Tutor
Cài đặt Tutor

Phần cài đặt này cho phép bạn đặt cấu hình chung cho plugin Trình Quản Lý Khóa Học của mình. Một số trong số này rất cơ bản nhưng cần thiết để trang web eLearning của bạn hoạt động trôi chảy.

Trang bảng điều khiển: Trang bảng điều khiển sẽ được sử dụng cho bảng điều khiển của sinh viên và người hướng dẫn mà họ sẽ có thể truy cập từ giao diện người dùng. Nó chứa mọi thứ họ cần để quản lý tài khoản của mình và khả năng của nó. Trang Bảng điều khiển sẽ được chọn tự động nhưng nếu không, bạn có thể làm như vậy bằng cách sử dụng trình đơn thả xuống này.

Trang Điều khoản và Điều kiện: Chọn trang bạn muốn đặt làm Điều khoản & Điều kiện từ trình đơn thả xuống này. 

Đặt lại về Mặc định: Nút Đặt lại về Mặc định nằm ở trên cùng bên phải cho phép bạn đặt lại mọi thay đổi mà bạn đã áp dụng cho Cài đặt. Điều này thực sự hữu ích nếu bạn muốn quay lại cài đặt mặc định vì bạn có thể đạt được điều này chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Khác

Bật Thị trường: Cho phép nhiều người hướng dẫn tải lên và bán các khóa học của họ.

Số trang: Đặt số mục bạn muốn hiển thị trên mỗi trang trên các Trình Quản Lý Khóa Học phụ trợ như Khóa học, Sinh viên, Người hướng dẫn, v.v.

Người hướng dẫn

Cho phép Người hướng dẫn xuất bản khóa học: Bật nút chuyển đổi này để cho phép Người hướng dẫn xuất bản khóa học trực tiếp. Nhưng nếu bị tắt, quản trị viên có thể xem lại nội dung khóa học trước khi xuất bản.

Nút Trở thành Người hướng dẫn: Bật tùy chọn này để hiển thị nút ‘Trở thành Người hướng dẫn’ trên Bảng điều khiển dành cho Học viên.

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *