Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Các dạng form

Tích hợp LearnDash Gravity Forms cho phép bạn đăng ký người dùng mới trên trang web của mình và ngay lập tức cung cấp cho họ quyền truy cập vào một (hoặc nhiều) khóa học của bạn. Nó có thể được sử dụng để tạo biểu mẫu đăng ký, cho cả các khóa học miễn phí cũng như các khóa học yêu cầu thanh toán (sử dụng một trong các tiện ích bổ sung thanh toán của Gravity Forms).

Yêu cầu

Trước khi bạn có thể sử dụng tích hợp này, bạn sẽ cần:

  • LearnDash
  • Gravity Forms plugin
  • Đã bật tiện ích Đăng ký người dùng Gravity Forms

Cài đặt và kích hoạt plugin Gravity Forms

  1. Trong khu vực quản trị WordPress của bạn, điều hướng đến LearnDash > Tiện ích
  2. Xác định vị trí Gravity Forms cho  tiện ích bổ sung LearnDash
  3. Chọn Cài đặt ngay
  4. Nhấp vào nút Kích hoạt plugin
Kích hoạt Gravity
Kích hoạt Gravity

Tạo biểu mẫu

Để sử dụng tích hợp, bạn sẽ cần một biểu mẫu để chỉ định các khóa học. Làm theo tài liệu Gravity Forms về cách tạo biểu mẫu

Bạn có thể bao gồm bao nhiêu trường biểu mẫu tùy thích nhưng trường email là bắt buộc để đăng ký người dùng hoạt động. Bạn cũng có thể muốn bao gồm:

  • Tên
  • Tên tài khoản
  • Mật khẩu

* Tất cả các trường này có thể được tìm thấy trong “Trường nâng cao”.

Tên không bắt buộc, nhưng trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ muốn hỏi tên đó.
Tên người dùng có thể được đặt thành địa chỉ email, bất kỳ trường biểu mẫu nào khác hoặc bạn có thể cho phép người dùng chọn một địa chỉ khi đăng ký.
Mật khẩu có thể được tạo tự động sau khi hoàn thành biểu mẫu hoặc bạn có thể chọn đưa trường này vào biểu mẫu của mình để cho phép người dùng chọn một mật khẩu khi đăng ký.

Bây giờ biểu mẫu của bạn đã sẵn sàng, bạn sẽ cần thiết lập nguồn cấp dữ liệu đăng ký người dùng.

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *