Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Đã chuyển khoản mua tên miền nhưng chưa được kích hoạt

Sau khi bạn đã chuyển khoản mua tên miền, bạn vui lòng chờ trong 3-5ph để tiền nạp vào tài khoản.

Tiếp theo, bạn hãy tải lại trang bằng cách nhấn F5

Bạn vào mục Quản lý đơn hàng –> Đơn hàng chờ kích hoạt –> Thanh toán ngay –> Thanh toán bằng số dư