Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Thiết kế

Thiết kế
Thiết kế

Khóa học

Xây dụng hình ảnh khóa học: Thêm biểu trưng bạn muốn hiển thị trên trình tạo khóa học giao diện người dùng khi người hướng dẫn tạo hoặc chỉnh sửa khóa học.

Cột trên mỗi hàng: Xác định số lượng cột bạn muốn sử dụng để hiển thị các khóa học trên Trang lưu trữ khóa học.

Bộ lọc khóa học: Hiển thị các tùy chọn sắp xếp và lọc trên Trang lưu trữ khóa học.

Các khóa học trên mỗi trang: Đặt số lượng khóa học bạn muốn hiển thị “trên mỗi trang” để phân trang.

Bộ lọc khóa học ưu tiên: Chọn các tùy chọn bộ lọc ưu tiên mà bạn muốn hiển thị trên Trang lưu trữ khóa học.

Sắp xếp khóa học: Bật tùy chọn này để cho phép các khóa học được sắp xếp theo Tên khóa học hoặc Ngày tạo theo thứ tự Tăng dần hoặc Giảm dần.

Bố cục

Bố cục danh sách giảng viên: Chọn bố cục cho danh sách giảng viên bên trong trang khóa học. Bạn có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Các tùy chọn bao gồm:

 • Chân dung
 • Che phủ
 • Tối thiểu
 • Chân dung Ngang
 • Chiều ngang tối thiểu

Bố cục hồ sơ công khai của người hướng dẫn: Chọn một thiết kế bố cục cho hồ sơ công khai của người hướng dẫn. Các tùy chọn bao gồm:

 • Riêng tư
 • Hiện đại
 • Tối thiểu
 • Cổ điển

Bố cục hồ sơ công khai của học sinh: Chọn một thiết kế bố cục cho hồ sơ công khai của học sinh. Các tùy chọn bao gồm:

 • Riêng tư
 • Hiện đại
 • Tối thiểu
 • Cổ điển

Chi tiết khóa học

Bật/Tắt các tùy chọn này để hiển thị/ẩn chúng trên Trang chi tiết khóa học giao diện người dùng cho người hướng dẫn của bạn. Chỉ quản trị viên mới có thể thay đổi các bật/tắt này. 

Thông tin giảng viên: Bật để hiển thị Thông tin người hướng dẫn 

Hỏi & Đáp: Kích hoạt để thêm phần Hỏi & Đáp 

Tác giả: Kích hoạt để hiển thị Tên tác giả khóa học 

Cấp độ: Bật để hiển thị Cấp độ khóa học 

Chia sẻ xã hội: Kích hoạt để cho phép Chia sẻ xã hội khóa học 

Thời lượng khóa học: Bật để hiển thị Thời lượng khóa học 

Tổng số học sinh đã đăng ký: Bật để hiển thị Tổng số học sinh đã đăng ký

Ngày cập nhật: Bật để hiển thị ngày cuối cùng khóa học được cập nhật.

Thanh tiến độ: Cho phép hiển thị Tiến độ khóa học của sinh viên

Tài liệu: Cho phép hiển thị Tài liệu khóa học

Giới thiệu: Bật để hiển thị phần Giới thiệu về khóa học

Mô tả: Kích hoạt để hiển thị Mô tả khóa học

Lợi ích: Cho phép hiển thị Lợi ích của khóa học

Yêu cầu: Kích hoạt để hiển thị Yêu cầu khóa học

Đối tượng mục tiêu: Bật để hiển thị Đối tượng mục tiêu của khóa học

Thông báo: Cho phép hiển thị Thông báo khóa học

Đánh giá: Bật để hiển thị Đánh giá khóa học

Vị trí của Hộp đăng ký trong Chế độ xem trên thiết bị di động: Xác định nơi bạn muốn đặt Hộp đăng ký trên Trang chi tiết khóa học của mình bằng cách chọn một tùy chọn từ đây. Các tùy chọn bao gồm:

 • Trên đầu trang
 • Ở Dưới Trang

Màu sắc

Màu đặt trước: Những màu này sẽ được sử dụng trên toàn bộ trang web của bạn. Chọn giữa các giá trị đặt trước này hoặc tạo bảng màu tùy chỉnh của riêng bạn.

Màu chính: Chọn màu chính tùy chỉnh

Màu di chuột chính: Chọn màu di chuột chính tùy chỉnh

Màu văn bản: Chọn màu văn bản tùy chỉnh cho trang web của bạn

Màu xám: Chọn màu cho các thành phần như bảng, thẻ, v.v.

Đường viền: Chọn màu đường viền tùy chỉnh cho trang web của bạn

Trình phát Video

Sử dụng trình tạo khóa học cho YouTube: Bật tùy chọn này để sử dụng trình phát video Trình Quản Lý Khóa Học cho video YouTube.

Sử dụng trình tạo khóa học cho Vimeo: Bật tùy chọn này để sử dụng trình phát video Trình Quản Lý Khóa Học cho Video Vimeo.

0 Bình luận

Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *