Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Q: Sao không có plugin Elementor

A: Để thêm plugin Cartflow, bạn cần phải đăng ký gói NÂNG CAO. Sau khi bạn đăng ký xong, bộ phận kỹ thuật sẽ hỗ trợ và nâng cấp tài khoản cũng như thêm các plugin Cartflow và Elementor bản Pro cho bạn.

Hotline kỹ thuật: 0767.917.917